Thursday, December 11, 2014

Iarsmaí Meánaoiseacha in Ardmhúsaem na hÉireann - Medieval Holdings at National Museum of Ireland

Bachaill Easpag - Bishops' Croziers

Bosca do thaisí naoimh - Enclosure for saint's relics

Clog Naoimh - A Saint's Bell

Gaiste Fia - A Deer Trap!

Buidéal do thaistealaí - Traveller's Drink Bottle

Spíce ó Bhinn Tí - Carved Wooden Terminal. Álainn!

Bróg! A Shoe!

Clog Dubh Phádraig Naofa - Black Bell of St. Patrick.

Scrín an Chathaigh! The Shrine of the Cathach!

Easpag Gránna! - An Ugly Bishop!

Oirniú Uí Néill - The Coronation of the Ó Néill

An Músaem sách folamh, ach taobh amuigh . . .  - Meanwhile, on Grafton Street.Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , ,