Thursday, August 28, 2014

Cuairt ar Fhearna - Visit to Ferns

Thugamar cuairt ar Fhearna le déanaí.
Sean-deoise is ea é, ach faraor is beag atá ar eolas ag Éireannaigh an lae inniu faoi ach gur tharla mí-úsáid páistí ann agus gur fhoilsigh rialtas na hÉireann tuarascáil faoi i 2005.
Naomh Aedh a bhunaigh é sa 7ú haois. Thugtaí "Aedh Óg" agus "Aedhán" ar an naomh, agus ansin "M'Aedh Óg". As sin an t-ainm "Maedhóg" and an t-ainm Aodhán & Edan!
Fothrach na hard-eaglaiseAn túr cearnógach & ciorclach

Balla ag seasadh leis féin


Is léir go bhfuil leibhéal eile faoin eaglais féin. Déarfainn go n-aimseodh seandálaithe an-chuid anseo, dá ligfí dóibh tochailt.

Sean agus Nua

An Reilig agus an túr

An Reilig agus an túr

Bailiúchán clocha

Stair na hEaglaise

Sean-áirse líonta isteach, is cosúil

An síléar, a úsáidtear mar sheomra stórais anois

Níos mó staire

Radharc ó thrasna na páirce

Sean-chloch ghreanta

Sean-chloch ghreanta

Stair.Suas, suas, suas!Suas, suas, suas!

Fothrach

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, August 27, 2014

Cuairt ar Oileán Mhuire - Visit to "Lady's Island"

Thugamar cuairt ar "Oileán Mhuire" / "Lady's Island" le déanaí.
Is léir nach bhfuil baint ar bith ag an oileán le Naomh Muire, ach gur ath-ainmníodh an áit ina honóir am éigin sna céadta deireannacha.
Is mó is dóichí go raibh mainistir éigin anseo ón luath-aois amach. Tugtar le fios gurbh é Naomh Abbán a bhunaigh í, agus gur tugadh "Fion Magh" ar an oilean ar dtús.
Curious building at entrance, supposedly toppled by treasure seekers several centuries ago.

An bhfuarthas cead pleanála don struchtúr seo?

Is sórt garda é an caisleán don oileán.

Tríd an geata.

Na dreapaí tógtha as clocha greanta an oileáin

An tsean-eaglais i lár na reilige

An radharc siar ó dheireadh an oileáin

An radharc siar ó dheireadh an oileáin

Painting and repairing in preparation for the August 15th Pilgrimage on Lady's Island

An bealach isteach go dtí an t-oileán.

Déarfainn féin gur tógadh an tóchar nuair a tógadh an caisleán. Cibé, ní oileán é níos mó, ach leithinis.

Labels: , , , , , , , , , , ,

Friday, August 22, 2014

Cuairt ar Chaisleán Bhaile Átha Troim - Trim Castle

Beirt chailíní áille ag Caisleán Bhaile Átha Troim

Bealach isteach go dtí an caisleán

An Keep

Ag tosú an turais sa Keep

Radharc ón Chaisleán

Radharc ón Chaisleán

Radharc ón Chaisleán

Radharc ón Chaisleán

Radharc ar an gCaisleán ó Thrasna na Bóinne

Radharc ar an gCaisleán ó Thrasna na Bóinne

Labels: , , , , , , , ,